PN-EN 61850-7-4:2011/A1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 436,80  PLN Z VAT: 537,26  PLN
Systemy i sieci komunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw elektroenergetycznych -- Część 7-4: Podstawowa struktura komunikacyjna -- Kompatybilne klasy węzłów logicznych i danych

Zakres

1.1. Ogólny
Ta część normy IEC 61850 określa model informacji urządzeń i funkcji ogólnie związany z powszechnym zastosowaniem dotyczącym aplikacji w systemach służących do automatyzacji przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Zawiera również informacje modeli urządzeń i aplikacji związanych z funkcjami w stacjach. W szczególności określa kompatybilne nazwy węzłów logicznych i nazwy obiektów danych do komunikacji między inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi (IED). Obejmuje to zależności między węzłami logicznymi i danymi obiektów.
Nazwy węzłów logicznych i nazwy obiektów danych zdefiniowane w tym dokumencie są częścią modelu klasy który jest wprowadzony w IEC 61850-7-1 i zdefiniowany w IEC 61850-7-2. Nazwy zdefiniowane w tym dokumencie są używane do tworzenia obiektów hierarchicznych odniesienia stosowanych do komunikowania się z IED w systemach automatyki przedsiębiorstw elektroenergetycznych i, szczególnie, z IED w stacjach i w odpływach rozdzielczych. Konwencje nazewnictwa z IEC 61850-7-2 są stosowane w tej części.
Aby uniknąć prywatnych, niekompatybilnych rozszerzeń, w tej części określa normatywne zasady nazewnictwa wielu wystąpień i prywatnych, kompatybilnych rozszerzeń węzła logicznego (LN) klas i nazwy obiektów danych. Każda definicja jest oparta na IEC 61850 lub na przywołanych dobrze określonych dokumentach publicznych.
Ta część nie zawiera materiału wyjaśniającego. Zaleca się, aby przede wszystkim przeczytać części IEC 61850 i IEC 61850-7-1 5 w połączeniu z IEC 61850-7-3 i IEC 61850-7-2,
Norma ta ma zastosowanie do opisu modeli urządzeń i funkcji urządzeń stacyjnych i wyposażenie pól. Pojęcia zdefiniowane w tej normie są również stosowane do opisu modeli urządzeń i funkcji dla:
• Wymiany informacji miedzy stacjami
• Wymiany informacji miedzy stacją a dyspozycją mocy
• Wymiany informacji między elektrownią i dyspozycją mocy
• Wymiany informacji między generacją rozproszoną
• Wymianą informacji dla automatyzacji dystrybucji, lub
• Wymiany informacji licznikowej
• Wymiany informacji dla elektrowni wodnych
• Wymiany informacji dla elektrowni wiatrowych
Rysunek 1 przedstawia ogólny przegląd tej normy. Grupy węzłów logicznych, określonych w normie są przedstawione na rysunku 1. Dla wygody, węzły logiczne są określone poniżej w porządku alfabetycznym.

1.2. Przestrzeń nazw nazwa i wersja
Ta nowa sekcja jest obowiązkowa dla każdej IEC 61850 (jak zdefiniowano w części 7-1 IEC 61850 Edycja 2).
Parametry, które określają to nowe wydanie tej przestrzeni nazw to:
• Przestrzeń nazw Wersja: 2007
• Przestrzeń nazw Aktualizacja: B
• Plik modelu UML, który odzwierciedla tę edycję przestrzeni nazw: wg10uml02v17-wg18uml02v11b-wg17uml02v17a-jwg25uml02v04c.eap UML wersja modelu WG10UML02v17
• Przestrzeń nazw data wydania: 17.08.2015
• Nazwa Przestrzeń nazw: "IEC 61850-7-4: B"

* wymagane pola

Bez VAT: 436,80  PLN Z VAT: 537,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61850-7-4:2011/A1:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Systemy i sieci komunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw elektroenergetycznych -- Część 7-4: Podstawowa struktura komunikacyjna -- Kompatybilne klasy węzłów logicznych i danych
Data publikacji 20-11-2020
Liczba stron 434
Grupa cenowa XK
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61850-7-4:2010/A1:2020 [IDT], IEC 61850-7-4:2010/AMD1:2020 [IDT]
ICS 33.200