PN-EN ISO 19901-10:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 10: Morskie badania geofizyczne

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto wymagania i wytyczne dotyczące morskich badań geofizycznych. Ma on zastosowanie dla operatorów/użytkowników końcowych, wykonawców oraz organów publicznych i regulacyjnych zajmujących się badaniem terenów morskich pod kątem występowania struktur geologicznych dla przemysłu naftowego i gazowniczego.
W niniejszym dokumencie zawarto wymagania, specyfikacje i wytyczne dotyczące:
a) celów, planowania i zarządzania jakością;
b) pozycjonowania;
c) odwzorowania dna morskiego, w tym oprzyrządowania i parametrów akwizycji, metod akwizycji i wyników;
d) odwzorowania dna morskiego, w tym oprzyrządowania sejsmicznego i parametrów akwizycji oraz metod niesejsmiczno-odbiciowych;
e) raportowania;
f) integracji danych, interpretacji i badania geozagrożeń.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do badania dna morskiego i pod dnem morskim, od płytkich wód przybrzeżnych do wód o głębokości 3 000 m i więcej. Zawiera wskazówki dotyczące integracji wyników badań gruntu morskiego i morskich badań geofizycznych z innymi odpowiednimi zbiorami danych.
UWAGA 1 Głębokość odwzorowania pod dnem morskim zależy od celów badania. W przypadku konstrukcji przybrzeżnych głębokości badań zwykle mieszczą się w zakresie od 1 m poniżej dna morskiego do 200 m poniżej dna morskiego. Niektóre metody odwzorowania pod dnem morskim mogą również osiągać znacznie większe głębokości badań, na przykład w celu oceny geozagrożeń w przypadku wiercenia otworów węglowodorowych.
Istnieje zasadnicza różnica między odwzorowaniem dna morskiego a odwzorowaniem pod dnem morskim: można określić rozdzielczość sygnału dna morskiego, natomiast nie można określić rozdzielczości sygnału pod dnem morskiem i jego penetracji. Niniejszy dokument zawiera zatem wymagania dotyczące stosowania pewnych technik dla niektórych rodzajów odwzorowania dna morskiego i pod dnem morskim (podobnie, wymagania są podane dla pewnych aspektów przetwarzania danych). Jeżeli można wykazać, że dzięki innym technikom uzyskuje się takie same informacje, z taką samą lub lepszą rozdzielczością i dokładnością, wówczas można zastosować te techniki.
Odwzorowanie geozagrożeń w miejscu wiercenia wstępnego pod dnem morskim jest częścią zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA 2 Oznacza to głębokości badań, które zazwyczaj wynoszą 200 m poniżej pierwszej kolumny rur okładzinowych powstrzymujących ciśnienie lub 1 000 m poniżej dna morskiego, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Odwzorowanie geozagrożeń w miejscu wiercenia wstępnego jest zatem najgłębszym rodzajem badań ujętych w niniejszym dokumencie.
W niniejszym dokumencie informacje o pozycjonowaniu odnoszą się tylko do pozycjonowania platform pomiarowych, źródeł i odbiorników. Procesy stosowane do określania położenia punktów danych dna morskiego i poniżej dna morskiego nie są omówione w niniejszym dokumencie.
W niniejszym dokumencie podano jedynie wytyczne dotyczące wykorzystania morskich fal poprzecznych, morskich fal powierzchniowych, obrazowania oporności elektrycznej i obrazowania elektromagnetycznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19901-10:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 10: Morskie badania geofizyczne
Data publikacji 27-07-2022
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19901-10:2022 [IDT], ISO 19901-10:2021 [IDT]
ICS 75.180.10