PN-EN ISO 19901-8:2015-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19901-8:2024-03 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 8: Badania dna morskiego

Zakres

Niniejsza część ISO 19901 jest przeznaczona dla klientów, kontrahentów badających dno morskie, projektantów, laboratoriów geotechnicznych, wykonawców instalacji, publicznych laboratoriów geotechnicznych i organów regulacyjnych z morskich badań gleby dla każdego typu struktur morskich i przybrzeżnych, lub badaniach oceny geozagrożenia w przemyśle ropy naftowej i gazu ziemnego.
W niniejszej części ISO 19901 podano wymagania, zalecenia i wytyczne dotyczące badań dna morskiego w zakresie:
a) celów, planowania i realizacji badań dna morskiego;
b) rozmieszczenia urządzeń do badań;
c) wiercenia i rejestracji danych;
d) badań in situ;
e) pobierania próbek;
f) badań laboratoryjnych;
g) sprawozdawczości.
Materiały skalne objęte są tylko zakresem niniejszej części ISO 19901, więc do badań dna morskiego można używać zwykłych narzędzi, np. do kredy, dna wapiennego, dna ugruntowanego lub podobnej miękkiej skały. Niniejszą częścią ISO 19901 nie objęto badań skał twardych; patrz również F.13.
Niniejszą częścią ISO 19901 nie objęto projektu podbudowy, ale zawarto go ISO 19901-4 oraz w odpowiednich normach konstrukcyjnych dla określonych typów struktur morskich wymienionych w przedmowie.
Niniejszą częścią ISO 19901 nie objęto planowania, wykonania i interpretacji badań geofizycznych. Jednakże wyniki badań geofizycznych, w odpowiednim przypadku, można wykorzystywać do planowania, optymalizacji i interpretacji badań dna morskiego.
Odnośnie oceny geozagrożenia w badaniach niniejsza część ISO 19901 nie obejmuje planowania, zakresu i samej oceny, tylko badania dna morskiego.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19901-8:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 8: Badania dna morskiego
Data publikacji 28-10-2015
Data wycofania 05-03-2024
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19901-8:2015 [IDT], ISO 19901-8:2014 [IDT]
ICS 75.180.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19901-8:2024-03 - wersja angielska