PN-EN ISO 19901-4:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 4: Uwarunkowania geotechniczne i konstrukcyjne fundamentu

Zakres

W niniejszej części ISO 19901 podano postanowienia dla tych aspektów wiedzy o ziemi i inżynierii fundamentowania, które są stosowane raczej w szerokim zakresie struktur morskich niż w poszczególnym rodzaju struktury. Takimi aspektami są:
- właściwości miejsca i struktury,
- identyfikacja zagrożeń,
- projektowanie i instalowanie płytkich fundamentów opartych na dnie morskim,
- projektowanie i instalowanie fundamentów na palach,
- wzajemne oddziaływanie dla struktur pomocniczych, np. podmorskich systemów produkcyjnych, przewodów wznoszących i przepływowych (wskazówki podano w A.10),
- projektowanie kotw dla układów utrzymujących konstrukcji pływających (wskazówki podano w A.11).
Szczegółowe wymagania dla badań gruntu morskiego są wyszczególnione w ISO 19901-8.
Nie przywołano aspektów mechaniki gruntu i inżynierii fundamentów, które mają zastosowanie zarówno do struktur morskich jak i lądowych. Przyjmuje się, że użytkownik niniejszej części ISO 19901 jest zaznajomiony z tymi aspektami.
ISO 19901-4 określa metody opracowane pierwotnie do projektowania płytkich fundamentów o zagłębionym stosunku długości (L) do średnicy (D) L/D < 1 (Rozdział 8). Niniejsza norma nie ma zastosowania do fundamentów przejściowych o L/D < 10. Takie fundamenty przejściowe, często zwane „fundamentami kesonowymi” zawierają albo płytkie fundamenty o obudowie wchodzącej głębiej w dno morskie niż wynosi średnica fundamentu, lub krótsze, bardziej sztywne o palach o większej średnicy niż te, tradycyjnie używane do fundamentowania konstrukcji morskich. Projektowanie takich konstrukcji może wymagać specjalnych metod analitycznych i wszelka ekstrapolacja od metod analitycznych opisanych w niniejszej normie do fundamentów przejściowych powinna być traktowana z ostrożnością i szacowana przez specjalistę geotechnicznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19901-4:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 4: Uwarunkowania geotechniczne i konstrukcyjne fundamentu
Data publikacji 12-10-2016
Liczba stron 206
Grupa cenowa XD
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 19901-4:2016 [IDT], ISO 19901-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19901-4:2006 - wersja polska
ICS 75.180.10