PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

(1) EN 1997-1 jest przeznaczona do stosowania jako ogólna podstawa geotechnicznych zagadnień
projektowania budynków i budowli inżynierskich.
(2) Przedmiotem normy EN 1997-1 są następujące zagadnienia:
Rozdział 1: Zasady ogólne
Rozdział 2: Podstawy projektowania geotechnicznego
Rozdział 3: Dane geotechniczne
Rozdział 4: Nadzór robót budowlanych, monitorowanie i utrzymanie
Rozdział 5: Nasypy i zasypki, odwodnienie, ulepszanie i wzmacnianie podłoża
Rozdział 6: Fundamenty bezpośrednie
Rozdział 7: Fundamenty palowe
Rozdział 8: Kotwy
Rozdział 9: Konstrukcje oporowe
Rozdział 10: Zniszczenie hydrauliczne
Rozdział 11: Stateczność ogólna
Rozdział 12: Budowle ziemne(3) EN 1997-1 zawiera Załączniki A do J, w których podano:
– w A: zalecane wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa; odmienne wartości współczynników
częściowych można podać w Załączniku krajowym;
– w B do J: dodatkowe zalecenia informacyjne, takie jak stosowane międzynarodowo metody obliczeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 09-05-2014
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 1997-1:2004/A1:2013 [IDT]
ICS 93.020, 91.010.30