PN-EN 1990:2004/NA:2010 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

Zakres

(1) W EN 1990 podano zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości konstrukcji, określono podstawy ich obliczeń i sprawdzania oraz podano wytyczne zapewnienia niezawodności konstrukcji.
(2) EN 1990 jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN 1991 do EN 1999 przy projektowaniu konstrukcyjnym budynków i obiektów budowlanych, z włączeniem aspektów geotechnicznych, bezpieczeństwa pożarowego, sytuacji sejsmicznych, wykonania oraz konstrukcji tymczasowych.

UWAGA: Przy projektowaniu obiektów specjalnych (np. instalacji nuklearnych, zapór itd.), mogą być potrzebne postanowienia inne niż podane w EN 1990 do EN 1999.

(3) EN 1990 może być stosowana przy projektowaniu konstrukcji, wykonanych przy użyciu innych materiałów lub poddanych innym oddziaływaniom niż podane w EN 1991 do EN 1999.
(4) EN 1990 może być stosowana przy ocenie konstrukcyjnej istniejących budowli, przy opracowaniu projektów napraw i zmian lub przy ocenie zmian użytkowania.

UWAGA: Jeżeli zachodzi potrzeba, mogą być konieczne dodatkowe lub zmienione postanowienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1990:2004/NA:2010 - wersja polska
Tytuł Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
Data publikacji 17-09-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
ICS 91.010.30, 91.080.01