PN-EN 1990:2004/A1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

Zakres

W Załączniku A2 do EN 1990 zawarto reguły i metody ustalania kombinacji oddziaływań przy sprawdzaniu w stanie granicznym użytkowalności i nośności (z wyjątkiem sprawdzania na zmęczenie) z uwzględnieniem zalecanych wartości obliczeniowych oddziaływań stałych, zmiennych i wyjątkowych oraz współczynników stosowanych w przypadku obliczeń mostów drogowych, kładek dla pieszych i mostów kolejowych. Ma on zastosowanie także do oddziaływań podczas budowy. Podano także metody i reguły sprawdzania w przypadku niektórych stanów granicznych użytkowalności niezależnych od zastosowanego materiału

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1990:2004/A1:2008P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1990:2004/A1:2008 - wersja polska
Tytuł Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
Data publikacji 06-10-2008
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 251, Obiektów Mostowych
Wprowadza EN 1990:2002/A1:2005 [IDT]
ICS 91.010.30, 91.080.01