PN-EN 60871-1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1 000 V -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 60871 dotyczy jednostek kondensatorów i baterii kondensatorów przeznaczonych głównie do korygowania współczynnika mocy w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o częstotliwościach od 15 Hz do 60 Hz i napięciu znamionowym powyżej 1 000 V. Niniejsza część IEC 60871 dotyczy także kondensatorów stosowanych w układach filtrów napięcia przemiennego. Dodatkowe definicje, wymagania i badania dotyczące kondensatorów przeznaczonych do tych filtrów podano w Załączniku B. Dodatkowe wymagania dotyczące kondensatorów zabezpieczanych przez wewnętrzne bezpieczniki, jak również wymagania dotyczące bezpieczników wewnętrznych podano w IEC 60871-4. Wymagania dotyczące kondensatorów zabezpieczanych przez zewnętrzne bezpieczniki, jak również wymagania dotyczące bezpieczników zewnętrznych podano w Załączniku C. Niniejsza norma nie dotyczy kondensatorów z dielektrykiem metalizowanym samoregenerującym. Z niniejszej części IEC 60871 wyłączono: - kondensatory stosowane w urządzeniach do nagrzewania indukcyjnego, pracujące przy częstotliwościach zawartych między 40 Hz a 24 000 Hz (IEC 60110-1); - kondensatory do szeregowej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych (patrz seria IEC 60143); - kondensatory silnikowe i podobne (patrz seria 60252); - kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe (IEC 60358); - kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 000 V włącznie (patrz seria IEC 60831 i seria IEC 60931); - małe kondensatory prądu przemiennego stosowane w lampach fluoroscencyjnych i wyładowczych (IEC 61046 i IEC 61049); - kondensatory do urządzeń energoelektronicznych (IEC 61071); - kondensatory do kuchenek mikrofalowych (IEC 61270-1); - kondensatory do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych; - kondensatory przeznaczone do stosowania w obwodach prądu stałego z nałożoną składową zmienną. Elementy i podzespoły, takie jak izolatory i wyłączniki, przekładniki, bezpieczniki zewnętrzne itd., spełniają wymagania odpowiednich norm IEC. Celem niniejszej części IEC 60871 jest: a) sformułowanie jednolitych przepisów dotyczących wykonania oraz oceny jednostek kondensatorowych i baterii oraz badania jednostek kondensatorowych; b) sformułowanie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa; c) podanie wytycznych instalowania i użytkowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60871-1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1 000 V -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 09-12-2014
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60871-1:2014 [IDT], IEC 60871-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60871-1:2008 - wersja polska
ICS 29.240.99, 31.060.70