PN-EN 12502-4:2006 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 4: Czynniki oddziałujące na stale odporne na korozję

Zakres

Podano przegląd czynników wpływających na ryzyko wystąpienia korozji stali odpornych na korozję stosowanych jako rury, zbiorniki oraz wyposażenie w systemach do rozprowadzania i magazynowania wody. Opisano typy korozji oraz ocenę ryzyka wystąpienia korozji

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12502-4:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 4: Czynniki oddziałujące na stale odporne na korozję
Data publikacji 04-12-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 12502-4:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12502-4:2005 - wersja angielska
ICS 23.040.99, 91.140.60, 77.060