PN-EN 12502-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 2: Czynniki oddziałujące na miedź i stopy miedzi

Zakres

Podano przegląd czynników wpływających na ryzyko wystąpienia korozji miedzi i stopów miedzi stosowanych jako rury, zbiorniki oraz wyposażenie w systemach do rozprowadzania i magazynowania wody. Podano ogólne charakterystyki różnych typów korozji miedzi i stopów miedzi, oraz ocenę ryzyka wystąpienia korozji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12502-2:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 2: Czynniki oddziałujące na miedź i stopy miedzi
Data publikacji 30-11-2006
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 12502-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12502-2:2005 - wersja angielska
ICS 23.040.99, 91.140.60, 77.060