PN-EN 12502-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Podano wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji materiałów metalowych w systemach do rozprowadzania i magazynowania wody, jako wynik korozji od strony wody. Podano różne typy korozji i opisano ogólne czynniki mające wpływ na ryzyko wystąpienia korozji. Systemy do rozprowadzania i magazynowania wody rozważane w niniejszym dokumencie są stosowane do wody przeznaczonej do spożycia oraz wody o podobnym składzie chemicznym. Nie dotyczy systemów przesyłu wody morskiej, wody geotermalnej, ścieków, wody w basenach pływackich, wody chłodzącej w otwartych wieżach ciśnień, wody recyrkulacyjnej grzewczej i chłodzącej oraz wody demineralizowanej. Wytyczne nie dotyczą ołowiu

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12502-1:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 04-12-2006
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 12502-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12502-1:2005 - wersja angielska
ICS 23.040.99, 91.140.60, 77.060