PN-EN 12502-5:2006 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 5: Czynniki oddziałujące na żeliwo oraz stale niestopowe i niskostopowe

Zakres

Podano przegląd czynników wpływających na ryzyko wystąpienia korozji materiałów żelaznych niestopowych lub niskostopowych (stale miękkie i żeliwa) stosowanych jako rury, zbiorniki oraz wyposażenie w systemach do rozprowadzania i magazynowania wody z wyjątkiem wody przeznaczonej do spożycia. Opisano typy korozji rozpatrywanej dla stali i żeliwa oraz ocenę ryzyka wystąpienia korozji

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12502-5:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 5: Czynniki oddziałujące na żeliwo oraz stale niestopowe i niskostopowe
Data publikacji 11-12-2006
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 12502-5:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12502-5:2005 - wersja angielska
ICS 23.040.99, 91.140.60, 77.060