PN-EN ISO 9223:2012 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Klasyfikacja, określanie i ocena

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono system klasyfikacji korozyjności atmosfery. W normie
-- zdefiniowano kategorie korozyjności atmosfery na podstawie pomiaru ubytku korozyjnego standardowych próbek po pierwszym roku ekspozycji,
-- podano równania dawka-odpowiedź w celu normatywnej oceny kategorii korozyjności na podstawie obliczonego ubytku korozyjnego standardowych próbek po pierwszym roku ekspozycji, oraz
-- uwzględniono możliwość informacyjnej oceny kategorii korozyjności na podstawie wiedzy o lokalnych warunkach środowiskowych.
Niniejsza Norma Międzynarodowa wymienia kluczowe parametry wpływające na korozję atmosferyczną metali i stopów. Są to: zespół temperatura-wilgotność, zanieczyszczenie ditlenkiem siarki i zasolenie powietrza.
Temperatura jest również uważana za ważny parametr korozyjny na obszarach poza umiarkowaną strefą makroklimatyczną. Zespół temperatura-wilgotność może być oceniany w odniesieniu do czasu zwilżania. Inne zanieczyszczenia (ozon, tlenki azotu, pyły) mogą wpływać na korozyjność i ocenę jednorocznych ubytków korozyjnych, ale parametry te nie są uważane za decydujące przy ocenie korozyjności według niniejszej Normy Międzynarodowej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie charakteryzuje korozyjności specyficznych atmosfer, np. w zakładach chemicznych lub metalurgicznych.
Klasyfikacja kategorii korozyjności i wprowadzone poziomy zanieczyszczeń mogą być wykorzystywane bezpośrednio do analiz technicznych i ekonomicznych szkód korozyjnych i racjonalnego wyboru środków ochrony przed korozją.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9223:2012 - wersja polska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Klasyfikacja, określanie i ocena
Data publikacji 03-07-2015
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 9223:2012 [IDT], ISO 9223:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12500:2002 - wersja polska
ICS 77.060