PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne i zalecenia dotyczące ogólnych zasad projektowania, właściwych dla wyrobów przeznaczonych do cynkowania w celu ochrony przed korozją oraz podano zakres odporności korozyjnej, jaki zapewniają powłoki cynkowe naniesione na wyroby z żeliwa lub stali w różnych środowiskach. Rodzaj zastosowanej ochrony przeciwkorozyjnej zależy od
-- dostępnych standardowych procesów nanoszenia,
-- aspektów projektowych, oraz
-- rodzaju środowiska, w którym będzie użytkowana.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do powłok cynkowych naniesionych następującymi procesami:
a) powłoki cynkowe zanurzeniowe (naniesionych po wytworzeniu);
b) powłoki cynkowe zanurzeniowe (nanoszonych na blachy w sposób ciągły);
c) powłoki szerardyzowane;
d) powłoki natryskiwane cieplnie;
e) powłoki platerowane mechanicznie;
f) powłoki elektrolityczne.
Niniejsze wytyczne i zalecenia nie obejmują konserwacji mającej na celu ochronę przed korozją cynkowanych wyrobów stalowych w czasie ich użytkowania. Wytyczne na ten temat można znaleźć w ISO 12944-5 i ISO 12944-8.
UWAGA Istnieje wiele norm wyrobu (np. na gwoździe, elementy złączne, rury z żeliwa sferoidalnego, itd.), które podają specyficzne dla danego wyrobu wymagania dotyczące systemów nanoszenia powłok cynkowych, i które wychodzą poza zakres ogólnych wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie. Te specyficzne dla danego wyrobu wymagania mają pierwszeństwo nad niniejszymi ogólnymi zaleceniami.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej
Data publikacji 10-08-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 14713-1:2017 [IDT], ISO 14713-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14713-1:2010 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14713-1:2010 - wersja angielska
ICS 25.220.40, 91.080.10