PN-EN ISO 14713-2:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14713-2:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe

Zakres

W normie podano ogólne wytyczne i zalecenia dotyczące zasad projektowania wyrobów przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego w celu ochrony przed korozją. Ochrona wyrobu przed korozją, uzyskana metodą cynkowania zanurzeniowego, będzie zależeć od metody aplikacji powłoki, kształtu zaprojektowanej konstrukcji i warunków środowiska, w którym będzie użytkowany. Wyrób pokryty powłoką cynkową metodą zanurzeniową może być poddany dodatkowej ochronie (wykracza to poza zakres niniejszej normy) za pomocą następnych powłok, takich jak powłoki organiczne. Podane wytyczne i zalecenia nie obejmują zagadnień konserwacji powłok w warunkach użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14713-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe
Data publikacji 29-01-2010
Data wycofania 01-07-2020
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 14713-2:2009 [IDT], ISO 14713-2:2009 [IDT]
ICS 25.220.40, 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14713-2:2020-07 - wersja angielska