PN-E-04040-03:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar natężenia oświetlenia

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są ogólne wymagania dotyczące podstawowych cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych luksomierzy przeznaczonych do pomiaru natężenia oświetlenia ,na płaszczyźnie oraz wymagania dotyczące sposobu wykonywania typowych pomiarów natężenia oświetlenia naturalnego i sztucznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04040-03:1983 - wersja polska
Tytuł Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar natężenia oświetlenia
Data publikacji 23-12-1983
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Zastępuje PN-E-04040:1966 - wersja polska
ICS 17.240, 17.180.20