Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wytyczne przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkosci fotometrycznych

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania stawiane wzorcom, urządzeniom pomiarowym źródłom zasilania stosowanym przy pomiarach czterech podstawowych wielkości fotometrycznych: strumienia świetlnego, światłości, luminancji i natężenia oświetlenia oraz sposoby wykonywania pomiarów tych wielkości.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04040:1966 - wersja polska
Tytuł Wytyczne przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkosci fotometrycznych
Data publikacji 24-09-1966
Data wycofania 01-07-1984
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
ICS 17.240, 17.180.20
Zastąpiona przez PN-E-04040-03:1983 - wersja polska, PN-E-04040-00:1976 - wersja polska, PN-E-04040-02:1976 - wersja polska, PN-E-04040-04:1983 - wersja polska, PN-E-04040-01:1976 - wersja polska