PN-E-04040-04:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar luminancji

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są ogólne wymagania dotyczące podstawowych cech konstrukcyjnych mierników luminancji, wykonywania pomiarów oraz obliczeniowego wyznaczania luminancji.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04040-04:1983 - wersja polska
Tytuł Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar luminancji
Data publikacji 23-12-1983
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Zastępuje PN-E-04040:1966 - wersja polska
ICS 17.240, 17.180.20