PN-E-04040-00:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania ogólne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące wzorców, urządzeń pomiarowych i źródeł zasilania stosowanych przy pomiarach wielkości fotometrycznych oraz sposoby wykonywania pomiarów tych wielkości.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04040-00:1989 - wersja polska
Tytuł Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 03-04-1989
Data wycofania 31-05-2016
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Zastępuje PN-E-04040-00:1976 - wersja polska
ICS 17.240, 17.180.20