PN-E-04040-00:1976 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04040-00:1989 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Wymagania ogólne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania stawiane wzorcom, urządzeniom pomiarowym i źródłom zasilania stosowanym przy pomiarach wielkości fotometrycznych i radiometrycznych oraz sposoby wykonywania pomiarów tych wielkości.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04040-00:1976 - wersja polska
Tytuł Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 23-12-1976
Data wycofania 05-05-1989
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Zastępuje PN-E-04040:1966 - wersja polska
ICS 17.240, 17.180.20
Zastąpiona przez PN-E-04040-00:1989 - wersja polska