PN-E-04040-01:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar i wyznaczanie strumienia świetlnego

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są wymagania z zakresu budowy kuli fotometrycznej lumenomierza, wykonywania pomiarów strumienia świetlnego w lumenomierzu i wyznaczania strumienia świetlnego z pomiaru innych wielkości świetlnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04040-01:1991 - wersja polska
Tytuł Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar i wyznaczanie strumienia świetlnego
Data publikacji 29-03-1991
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Zastępuje PN-E-04040-01:1976 - wersja polska
ICS 17.240, 17.180.20