PN-E-04040-05:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiary współczynników odbicia, przepuszczania i luminacji

Zakres

Przedmiotem arkusza normy są wymagania ogólne dotyczące budowy aparatury pomiarowej służącej do mierzenia współczynników odbicia, przepuszczania i współczynnika luminancji próbek płaskich oraz sposób wykonywania pomiarów i obliczania wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04040-05:1986 - wersja polska
Tytuł Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiary współczynników odbicia, przepuszczania i luminacji
Data publikacji 29-09-1986
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
ICS 17.240, 17.180.20