PN-EN ISO 105-J01:2002 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część J01: Ogólne zasady pomiaru barwy powierzchni

Zakres

Podano zbiór informacji istotnych dla poprawnego wykonywania instrumentalnego pomiaru barwy próbek. Opisano główne założenia i problemy związane z pomiarem reflaktancji światła od barwnych powierzchni. Opisano techniki i procedury przygotowania próbki do pomiaru. Podano następujące definicje: pomiar barwy, urządzenie do pomiaru barwy, geometria, powierzchnia pomiaru, fluorescencja, współczynnik odbicia, współczynnik odbicia względem rozpraszacza doskonałego, odbicie kierunkowe, kalibracja, wzorzec weryfikujący

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 105-J01:2002 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część J01: Ogólne zasady pomiaru barwy powierzchni
Data publikacji 29-03-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 105-J01:1999 [IDT], ISO 105-J01:1997 [IDT]
ICS 59.080.01