PN-EN 13367+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych -- Bezpieczeństwo -- Platformy transportowe i wózki

Zakres

Podano wymagania dotyczące konstrukcji, instalowania i uruchomienia po oddaniu do eksploatacji, platform transportowych i wózków oraz urządzeń pomocniczych do transportu po szynach materiałów ceramicznych. Określono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacja i przypadki niebezpieczne dotyczące platform i wózków transportowych, gdy stosowane są one zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta. Podano środki zaradcze służące do wyeliminowania lub zmniejszenia tych zagrożeń, które mogą pojawić się podczas uruchamiania po oddaniu do eksploatacji, w czasie pracy i podczas obsługi technicznej. Podano 15 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13367+A1:2009/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13367+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych -- Bezpieczeństwo -- Platformy transportowe i wózki
Data publikacji 16-02-2009
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 13367:2005+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13367:2008 - wersja polska
ICS 81.100
Elementy dodatkowe PN-EN 13367+A1:2009/AC:2010E