PN-C-04549-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów -- Oznaczanie dichlorometanu, trichlorometanu, tetrachlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu, trichloroetylenu, tetrachloroetylenu, 1,1,1-trichloroetanu oraz 1,1,2,2-tetrachloroetanu w wodzie metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem bezpośredniego dozowania próbki

Zakres

Metoda przeznaczona do bezpośredniego oznaczania lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodzie do picia i w wodach powierzchniowych po bezpośrednim dozowaniu próbki (DAI) do kapilarnej kolumny chromatograficznej z detektorem wychwytu elektronów (ECD). W załącznikach informacyjnych podano precyzję metody oraz przykładowe rozwiązanie bezpośredniego dozowania próbki

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04549-1:1999 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów -- Oznaczanie dichlorometanu, trichlorometanu, tetrachlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu, trichloroetylenu, tetrachloroetylenu, 1,1,1-trichloroetanu oraz 1,1,2,2-tetrachloroetanu w wodzie metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem bezpośredniego dozowania próbki
Data publikacji 02-09-1999
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Zastępuje PN-C-04549-01:1981 - wersja polska
ICS 13.060.50