PN-C-04537-7:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów(V) kolorymetryczną metodą molibdenianową z metolem jako reduktorem

Zakres

Ortofosforany(V) w środowisku kwaśnym tworzą z molibdenianem amonu heteropolikwas fosforomolibdenowy, który ulega redukcji do barwnego błękitu fosforomolibdenowego pod wpływem metolu. Stężenie ortofosforanów(V) określa się przez pomiar absorbancji lub wizualnie przez porównanie ze skalą wzorców. Podano sposoby usuwania wpływu: barwy - do 30mg/l Pt, azotanów(III) - do 8 mg/l i arsenu - do 2 mg/l, przy objętości próbki analitycznej 50 ml. Większe stężenie tych substancji oraz krzemionka zdysocjowana w stężeniach większych niż 10 mg/l przeszkadzają w oznaczaniu. Metoda pozwala na oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów(V) w wodzie i ściekach w zakresie od 2,0 do 15,0 mg/l

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04537-7:1998 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów(V) kolorymetryczną metodą molibdenianową z metolem jako reduktorem
Data publikacji 31-03-1998
Data wycofania 18-01-2008
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04537-07:1976 - wersja polska
ICS 13.060.50