PN-B-02851:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02851-1:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków

Zakres

Podano 8 pojęć dotyczących stanów granicznych, klasyfikacji i temperatury nagrzewania. Ustalono zasady przeprowadzania badania odporności ogniowej elementów w zależności od ich funkcji w budynku. Określono warunki badania i wymagania dotyczące elementów próbnych. Podano ocenę wyników i dane świadectwa badania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02851:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków
Data publikacji 31-12-1990
Data wycofania 09-10-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02851:1964 - wersja polska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02851-1:1997 - wersja polska