PN-B-02851-1:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1363-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Badania odporności ogniowej elementów budynków -- Wymagania ogólne i klasyfikacja

Zakres

Podano metodę ustalania odporności ogniowej różnych elementów budynków podczas badania ogniowego w znormalizowanych warunkach. Podstawą klasyfikacji ogniowej elementów budynków jest czas, przez który badane elementy spełniają w opisanych warunkach badania, podane w normie kryteria. Określono ogólne wymagania dotyczące odporności ogniowej

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02851-1:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Badania odporności ogniowej elementów budynków -- Wymagania ogólne i klasyfikacja
Data publikacji 17-11-1997
Data wycofania 10-09-2012
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02851:1990 - wersja polska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1363-1:2001 - wersja polska