PN-B-02851:1964 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02851:1990 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Metoda badania odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych

Zakres

Przedmiotem normy jest metoda badania odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych, w dalszej treści normy nazywanych próbkami, np. ścian, belek, słupów, stropów, drzwi itp., niezależnie od rodzaju materiału, z jakiego są one wykonane.
Elementy, w których odporność ogniowa zależy od czasu użytkowania i od stopnia wilgotności lub zawilgocenia, należy badać na podstawie oddzielnie określonych metod.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02851:1964 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Metoda badania odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych
Data publikacji 31-12-1964
Data wycofania 21-03-1991
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02851:1990 - wersja polska