PN-EN ISO 14343:2010 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja

Zakres

Podano wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych, taśm elektrodowych, drutów i prętów do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu, spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazu, spawania plazmowego, spawania łukiem krytym, spawania elektrożużlowego i spawania wiązką promieniowania laserowego stali nierdzewnych i żaroodpornych. Klasyfikacja drutów elektrodowych, taśm elektrodowych, drutów i prętów bazuje na ich składzie chemicznym. Jest normą zawierającą kombinację dotyczącą klasyfikacji dla systemu klasyfikacji bazującego na nominalnym składzie chemicznym lub systemu klasyfikacji bazującego na typie stopu

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14343:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja
Data publikacji 19-02-2010
Data wycofania 29-06-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14343:2009 [IDT], ISO 14343:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14343:2009 - wersja polska
ICS 25.160.20