PN-EN ISO 14343:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych, taśm elektrodowych, drutów i prętów do spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazu, spawania łukowego elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu, spawania plazmowego, spawania łukiem krytym, spawania elektrożużlowego i spawania laserowego stali nierdzewnych i żaroodpornych. Klasyfikacja drutów elektrodowych, taśm elektrodowych, drutów i prętów jest oparta na ich składzie chemicznym.
Niniejszy dokument jest połączoną specyfikacją, podającą klasyfikację, wykorzystującą system oparty o skład nominalny (system A), lub wykorzystującą system oparty o typ stopu (system B):
a) Rozdziały, które mają etykietę „klasyfikacja zgodnie z składem nominalnym” i przyrostek „A” lub „ISO 14343-A”, znajdują zastosowanie tylko do wyrobów klasyfikowanych zgodnie z systemem A;
b) Rozdziały, które mają etykietę „klasyfikacja zgodnie z typem stopu” i przyrostek „B” lub „ISO 14343-B”, znajdują zastosowanie tylko do wyrobów klasyfikowanych zgodnie z systemem B;
c) Rozdziały, które nie mają żadnej etykiety ani przyrostka literowego, znajdują zastosowanie do wyrobów, które mogą być klasyfikowane zgodnie z systemem A lub systemem B lub obu systemami.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14343:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja
Data publikacji 29-06-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14343:2017 [IDT], ISO 14343:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14343:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 14343:2010 - wersja niemiecka
ICS 25.160.20