PN-B-02415:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Wymagania

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące źródeł ciepła i przepompowni zasiłających wodne sieci ciepłownicze. Podano wymagania dla urządzeń: zabezpieczających przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego, stabilizujących ciśnienie wody sieciowej, regulujących temperaturę wody sieciowej i alarmowych. Przedstawiono schematy zabezpieczeń systemów ciepłowniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02415:1991 - wersja polska
Tytuł Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Wymagania
Data publikacji 31-12-1991
Data wycofania 16-09-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Zastępuje PN-B-02415:1970 - wersja polska
ICS 91.140.10