PN-B-02415:1970 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02415:1991 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z własnym źródłem ciepła -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania i badania dotyczące zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem i spadkiem ciśnienia oraz urządzeń sygnalizujących graniczne parametry czynnika grzewczego w urządzeniach ogrzewań wodnych systemu zamkniętego w własnym źródłem ciepła.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02415:1970 - wersja polska
Tytuł Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z własnym źródłem ciepła -- Wymagania i badania
Data publikacji 30-12-1970
Data wycofania 02-04-1992
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Zastępuje PN-B-02415:1964 - wersja polska
ICS 91.140.10
Zastąpiona przez PN-B-02415:1991 - wersja polska