PN-A-75101-23:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki

Zakres

Ustalono dwie metody oznaczania: jodometryczna i destylacyjna. Metoda jodometryczna jest metodą rutynową. Polega na oznaczaniu zawartości wolnego dwutlenku siarki a następnie związanego dwutlenku siarki za pomocą bezpośredniego miareczkowania roztworem jodu. Metoda destylacyjna jest metodą odwoławczą i polega na wydzieleniu dwutlenku siarki z próbki za pomocą kwasu solnego, oddestylowaniu i odebraniu go do roztworu 3(m/m) wody utlenionej a następnie oznaczeniu powstałego kwasu siarkowego przez miareczkowanie standardowym roztworem wodorotlenku sodowego. Zawiera 2 rysunki: aparat do miareczkowania ciemnych płynów i zestaw do destylacji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-23:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki
Data publikacji 24-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 5521:1981 [EQV], ISO 5522:1981 [IDT], ISO 5523:1981 [IDT]
Zastępuje PN-A-75022:1962 - wersja polska, PN-A-75108:1986 - wersja polska
ICS 67.080.01
Elementy dodatkowe PN-A-75101-23:1990/Az2:2002P