PN-A-75022:1962 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79120-10:1990 - wersja polska, PN-A-75101-23:1990 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki

Zakres

Przedmiotem normy są metody ilościowego oznaczania zawartości dwutlenku siarki w artykułach żywnościowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75022:1962 - wersja polska
Tytuł Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki
Data publikacji 27-12-1962
Data wycofania 02-07-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
Zastępuje PN-A-75022:1952 - wersja polska
ICS 67.050
Zastąpiona przez PN-A-75101-23:1990 - wersja polska, PN-A-79120-10:1990 - wersja polska