PN-A-79120-10:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki (SO2)

Zakres

Metoda polega na oznaczaniu zawartości wolnego dwutlenku siarki a następnie związanego dwutlenku siarki za pomocą bezpośredniego miareczkowania roztworem sodu. Norma określa inną metodę dla win białych i czerwonych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79120-10:1990 - wersja polska
Tytuł Wina i miody pitne -- Przygotowanie próbek i metody badań -- Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki (SO2)
Data publikacji 05-07-1990
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Wprowadza ISO 5522:1981 [EQV], ISO 5523:1981 [IDT]
Zastępuje PN-A-75022:1962 - wersja polska, PN-A-75151:1987 - wersja polska
ICS 67.160.10