PN-A-75052-15:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie obecności bakterii octowych

Zakres

Podano definicje bakterii octowych, sposób przygotowania podłoży hodowlanych oraz warunki inkubacji. Oznaczanie obecności bakterii octowych przeprowadza się na podłożu z alkoholem etylowym, który jest utleniany przez bakterie do kwasu octowego a następnie do dwutlenku węgla. Podano także metodę potwierdzenia wyników na podłożu agarowym z ekstraktem drożdżowym i alkoholem etylowym

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75052-15:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie obecności bakterii octowych
Data publikacji 13-11-1990
Data wycofania 23-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75052:1980 - wersja polska
ICS 07.100.30