PN-A-86034-10:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Enterokoki - wykrywanie obecności, oznaczanie liczby metodą płytkową

Zakres

Omówiono dwie metody: wykrywanie enterokoków w określonej ilości produktu (posiew próbki do pożywki selektywnej, inkubacja w temperaturze 37 stopni Celsjusza przez 48 h, odczytanie wyników i potwierdzenie testami) oraz oznaczanie liczby enterokoków metodą płytkową (posiew na pożywce selektywnej, inkubacja w temperaturze 37 stopni Celsjusza przez 48 h, policzenie charakterystycznych kolonii, obliczenie liczby enterokoków w 1 ml lub 1 g próbki). Podano sposób przygotowania próbek: Slanetz, Bantley oraz z azydkiem sodowym i fioletem krystalicznym

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-10:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Enterokoki - wykrywanie obecności, oznaczanie liczby metodą płytkową
Data publikacji 25-03-1993
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86031:1977 - wersja polska
ICS 07.100.30