PN-A-74103:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Pieczywo mieszane

Zakres

Wyszczególniono 5 rodzajów pieczywa mieszanego w zależności od zawartości popiołu w użytych mąkach pszennej i żytniej. Podano wymagania dla surowców. Zawiera wymagania organoleptyczne (smak, zapach, kształt, wymagania dla skórki i miękiszu), wymagania fizykochemiczne (kwasowość, wilgotność, objętość, zawartość cukrów i tłuszczu, zawartość metali ciężkich). Określono masę pieczywa i dopuszczalne tolerancje masy. Omówiono znakowanie, pakowanie, przechowywanie i transport. Wymieniono badania, które stosuje się przy kontroli jakości i odbiorze partii. Określono częstotliwość badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74103:1993 - wersja polska
Tytuł Pieczywo mieszane
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74103:1984 - wersja polska
ICS 67.060
Elementy dodatkowe PN-A-74103:1993/Az2:1996P