Wyniki wyszukiwania dla 'oceny ryzyka zawodowego'

Produkty 451 do 500 z 718

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. 15

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN 60127-5:2002 - wersja angielska

  PN-EN 60127-5:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60127-5:2017-04 - wersja angielska

  Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 5: Wytyczne do oceny jakości wkładek topikowych miniaturowych

  Wprowadza: EN 60127-5:1991 [IDT], IEC 60127-5:1988 [IDT]

 2. PN-EN 60115-9-1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 60115-9-1:2005 - wersja angielska

  Rezystory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 9-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Stałe sieci rezystorowe do montażu powierzchniowego z oddzielnym pomiarem rezystorów -- Poziom oceny EZ

  Wprowadza: EN 60115-9-1:2004 [IDT]

 3. PN-EN 60079-14:2004 - wersja angielska

  PN-EN 60079-14:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-14:2009 - wersja angielska

  Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 14: Instalacje elektryczne w obszarach ryzyka (innych niż zakłady górnicze)

  Wprowadza: EN 60079-14:2003 [IDT]

 4. PN-EN 50980-1:2020-07 - wersja angielska

  PN-EN 50980-1:2020-07 - wersja angielska

  Zdalne urządzenia monitorujące alkohol -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Przyrządy programów oceny

  Wprowadza: EN 50980-1:2019 [IDT]

 5. PN-EN 50693:2020-07 - wersja angielska

  PN-EN 50693:2020-07 - wersja angielska

  Zasady kategorii produktu dla oceny cyklu życia produktów i układów elektronicznych i elektrycznych

  Wprowadza: EN 50693:2019 [IDT]

 6. PN-EN 50665:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN 50665:2017-12 - wersja angielska

  Norma ogólna do oceny urządzeń elektronicznych i elektrycznych dotycząca ograniczeń ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)

  Wprowadza: EN 50665:2017 [IDT]

 7. PN-EN 50664:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN 50664:2017-12 - wersja angielska

  Norma ogólna do oceny zgodności urządzeń przeznaczonych do użytku przez pracowników z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne (0 Hz - 300 GHz), gdy są one wprowadzane do użytkowania lub w miejscu ich zainstalowania

  Wprowadza: EN 50664:2017 [IDT]

 8. PN-EN 50663:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN 50663:2017-12 - wersja angielska

  Norma ogólna do oceny sprzętu elektronicznego i elektrycznego małej mocy dotycząca ograniczeń ekspozycji ludzi na działanie pól elektromagnetycznych (10 MHz - 300 GHz)

  Wprowadza: EN 50663:2017 [IDT]

 9. PN-EN 50647:2017-07 - wersja angielska

  PN-EN 50647:2017-07 - wersja angielska

  Norma podstawowa dotycząca oceny ekspozycji pracowników na pola elektryczne i magnetyczne od urządzeń i instalacji przeznaczonych do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

  Wprowadza: EN 50647:2017 [IDT]

 10. PN-EN 50582:2016-12 - wersja angielska

  PN-EN 50582:2016-12 - wersja angielska

  Procedura oceny ciągłości obwodu w kablu światłowodowym podczas badania odporności kabla na działanie ognia

  Wprowadza: EN 50582:2016 [IDT]

 11. PN-EN 50581:2013-03 - wersja angielska

  PN-EN 50581:2013-03 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 63000:2019-01 - wersja angielska

  Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

  Wprowadza: EN 50581:2012 [IDT]

 12. PN-EN 50566:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN 50566:2017-11 - wersja angielska

  Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz: urządzenia doręczne i urządzenia umieszczane na ciele człowieka blisko od niego

  Wprowadza: EN 50566:2017 [IDT]

 13. PN-EN 50566:2013-07 - wersja angielska

  PN-EN 50566:2013-07 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50566:2017-11 - wersja angielska

  Norma wyrobu dotycząca oceny zgodności z ograniczeniami podstawowymi pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez doręczne i montowane na ciele urządzenia komunikacji bezprzewodowej używane przez ogół ludności (30 MHz-6 GHz)

  Wprowadza: EN 50566:2013 [IDT]

 14. PN-EN 50554:2011 - wersja angielska

  PN-EN 50554:2011 - wersja angielska

  Norma podstawowa dotycząca oceny urządzeń nadawczych w miejscu ich zainstalowania pod względem ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej

  Wprowadza: EN 50554:2010 [IDT]

 15. PN-EN 50527-2-2:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN 50527-2-2:2018-06 - wersja angielska

  Procedura oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 2-2: Szczegółowa ocena dotycząca pracowników z kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD)

  Wprowadza: EN 50527-2-2:2018 [IDT]

 16. PN-EN 50527-2-1:2017-01 - wersja angielska

  PN-EN 50527-2-1:2017-01 - wersja angielska

  Procedura oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 2-1: Szczegółowa ocena dla pracowników ze stymulatorami serca

  Wprowadza: EN 50527-2-1:2016 [IDT]

 17. PN-EN 50527-2-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN 50527-2-1:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50527-2-1:2017-01 - wersja angielska

  Procedura oceny ekspozycji w polach elektromagnetycznych pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dotyczące pracowników z stymulatorami serca

  Wprowadza: EN 50527-2-1:2011 [IDT]

 18. PN-EN 50527-1:2017-01 - wersja angielska

  PN-EN 50527-1:2017-01 - wersja angielska

  Procedura oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: EN 50527-1:2016 [IDT]

 19. PN-EN 50527-1:2010 - wersja angielska

  PN-EN 50527-1:2010 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50527-1:2017-01 - wersja angielska

  Procedura oceny ekspozycji pracowników z wszczepionymi aktywnymi implantami medycznymi w polach elektromagnetycznych -- Część 1: Informacje ogólne

  Wprowadza: EN 50527-1:2010 [IDT]

 20. PN-EN 50505:2008 - wersja angielska

  PN-EN 50505:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62822-3:2018-05 - wersja angielska

  Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych

  Wprowadza: EN 50505:2008 [IDT]

 21. PN-EN 50497:2008 - wersja angielska

  PN-EN 50497:2008 - wersja angielska

  Zalecana metoda badania do oceny ryzyka wycieku zmiękczacza z izolacji i powłoki polwinitowej kabli

  Wprowadza: EN 50497:2007 [IDT]

 22. PN-EN 50496:2018-04 - wersja angielska

  PN-EN 50496:2018-04 - wersja angielska

  Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych

  Wprowadza: EN 50496:2018 [IDT]

 23. PN-EN 50496:2009 - wersja angielska

  PN-EN 50496:2009 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50496:2018-04 - wersja angielska

  Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych

  Wprowadza: EN 50496:2008 [IDT]

 24. PN-EN 50444:2010 - wersja polska

  PN-EN 50444:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62822-2:2016-11 - wersja angielska

  Norma podstawowa dotycząca oceny ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych pochodzących od sprzętu do spawania łukowego i procesów pokrewnych

  Wprowadza: EN 50444:2008 [IDT]

 25. PN-EN 50444:2008 - wersja angielska

  PN-EN 50444:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50444:2010 - wersja polska

  Norma podstawowa dotycząca oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do spawania łukowego i procesów pokrewnych

  Wprowadza: EN 50444:2008 [IDT]

 26. PN-EN 50420:2006 - wersja angielska

  PN-EN 50420:2006 - wersja angielska

  Norma podstawowa do oceny ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne pochodzące od nadajników rozsiewczych (30 MHz-40 GHz)

  Wprowadza: EN 50420:2006 [IDT]

 27. PN-EN 50401:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN 50401:2017-11 - wersja angielska

  Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz - 100 GHz) przy dopuszczeniu do eksploatacji

  Wprowadza: EN 50401:2017 [IDT]

 28. PN-EN 50401:2008 - wersja polska

  PN-EN 50401:2008 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50401:2017-11 - wersja angielska

  Norma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne

  Wprowadza: EN 50401:2006 [IDT]

 29. PN-EN 50401:2008/A1:2012 - wersja angielska

  PN-EN 50401:2008/A1:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50401:2017-11 - wersja angielska

  Norma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne

  Wprowadza: EN 50401:2006/A1:2011 [IDT]

 30. PN-EN 50401:2006 - wersja angielska

  PN-EN 50401:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50401:2008 - wersja polska

  Norma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne

  Wprowadza: EN 50401:2006 [IDT]

 31. PN-EN 50400:2006 - wersja angielska

  PN-EN 50400:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska

  Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne

  Wprowadza: EN 50400:2006 [IDT]

 32. PN-EN 50400:2006/A1:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN 50400:2006/A1:2013-06 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska

  Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne

  Wprowadza: EN 50400:2006/A1:2012 [IDT]

 33. PN-EN 50397-2:2009 - wersja angielska

  PN-EN 50397-2:2009 - wersja angielska

  Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 2: Osprzęt do przewodów w osłonie -- Badania i kryteria oceny

  Wprowadza: EN 50397-2:2009 [IDT]

 34. PN-EN 50385:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN 50385:2017-11 - wersja angielska

  Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz - 100 GHz) przy dopuszczeniu na rynek

  Wprowadza: EN 50385:2017 [IDT]

 35. PN-EN 50379-2:2013-03 - wersja angielska

  PN-EN 50379-2:2013-03 - wersja angielska

  Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych -- Część 2: Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów stosowanych podczas regulowanych prawem inspekcji i oceny

  Wprowadza: EN 50379-2:2012 [IDT]

 36. PN-EN 50379-2:2009 - wersja polska

  PN-EN 50379-2:2009 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50379-2:2013-03 - wersja angielska

  Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych -- Część 2: Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów stosowanych podczas regulowanych prawem inspekcji i oceny

  Wprowadza: EN 50379-2:2004 [IDT]

 37. PN-EN 50360:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN 50360:2017-11 - wersja angielska

  Norma wyrobu do oceny zgodności bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi i poziomami dopuszczalnymi ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz: urządzenia używane przy uchu

  Wprowadza: EN 50360:2017 [IDT]

 38. PN-EN 50289-4-17:2016-02 - wersja angielska

  PN-EN 50289-4-17:2016-02 - wersja angielska

  Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-17: Metody oceny odporności powłoki kabla elektrycznego i światłowodowego na promieniowanie ultrafioletowe (UV)

  Wprowadza: EN 50289-4-17:2015 [IDT]

 39. PN-EN 50289-4-17:2011 - wersja angielska

  PN-EN 50289-4-17:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50289-4-17:2016-02 - wersja angielska

  Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-17: Metody oceny odporności powłoki kabla elektrycznego i światłowodowego na promieniowanie ultrafioletowe

  Wprowadza: EN 50289-4-17:2011 [IDT]

 40. PN-EN 45557:2020-06 - wersja angielska

  PN-EN 45557:2020-06 - wersja angielska

  Ogólna metoda oceny proporcji zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produktach związanych z energią

  Wprowadza: EN 45557:2020 [IDT]

 41. PN-EN 45555:2020-04 - wersja angielska

  PN-EN 45555:2020-04 - wersja angielska

  Ogólne metody oceny możliwości recyklingu i odzysku urządzeń związanych z energią

  Wprowadza: EN 45555:2019 [IDT]

 42. PN-EN 45554:2020-06 - wersja angielska

  PN-EN 45554:2020-06 - wersja angielska

  Ogólne metody oceny produktów związanych z energią w zakresie możliwości naprawy, ponownego wykorzystania i udoskonalenia

  Wprowadza: EN 45554:2020 [IDT]

 43. PN-EN 45552:2020-06 - wersja angielska

  PN-EN 45552:2020-06 - wersja angielska

  Metody ogólne oceny trwałości urządzeń związanych z energią

  Wprowadza: EN 45552:2020 [IDT]

 44. PN-EN 455-3:2002 - wersja angielska

  PN-EN 455-3:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 455-3:2003 - wersja polska

  Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania do oceny biologicznej

  Wprowadza: EN 455-3:1999 [IDT]

 45. PN-EN 45010:2000 - wersja polska

  PN-EN 45010:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17011:2005 - wersja angielska

  Wymagania ogólne dotyczące oceny i akredytacji jednostek certyfikujących/rejestrujących

  Wprowadza: EN 45010:1998 [IDT]

 46. PN-EN 45002:1993 - wersja polska

  PN-EN 45002:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogólne kryteria oceny laboratoriów badawczych

  Wprowadza: EN 45002:1989 [IDT]

 47. PN-EN 347:1996 - wersja polska

  PN-EN 347:1996 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20347:2005 - wersja angielska

  Wymagania dla obuwia zawodowego do użytku w pracy

  Wprowadza: EN 347:1992 [IDT]

 48. PN-EN 347:1996/A1:2002 - wersja polska

  PN-EN 347:1996/A1:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20347:2005 - wersja angielska

  Wymagania dla obuwia zawodowego do użytku w pracy

  Wprowadza: EN 347:1992/A1:1997 [IDT]

 49. PN-EN 344:1996 - wersja polska

  PN-EN 344:1996 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20344:2005 - wersja angielska

  Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy

  Wprowadza: EN 344:1992 [IDT], EN 344:1992/AC:1993 [IDT]

 50. PN-EN 344:1996/A1:2002 - wersja polska

  PN-EN 344:1996/A1:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20344:2005 - wersja angielska

  Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy

  Wprowadza: EN 344:1992/A1:1997 [IDT]

Produkty 451 do 500 z 718

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. 15

Ustaw kierunek rosnący