PN-EN 60695-1-30:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-30: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Proces doboru wstępnego -- Wytyczne ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 podano wytyczne oceny i wyboru proponowanych materiałów, składników lub podzespołów do wytworzenia wyrobu końcowego na podstawie badań doboru wstępnego.
W normie opisano, w jaki sposób przez dobór wstępny ustala się porównawcze metody badania zagrożenia ogniowego w celu oceny właściwości próbki do badań i jak można stosować dobór wstępny przy wyborze materiałów, części, składników i podzespołów na etapie projektowania wyrobu końcowego. Ponadto w normie opisano, jak można wykorzystać znormalizowane metody badań jako jedną z części składowych procesów decyzyjnych, ukierunkowanych na zmniejszenie zagrożeń ogniowych dla wyposażenia elektrotechnicznego. Należy wziąć pod uwagę pożądaną reakcję na właściwości pożarowe wyrobu końcowego oraz ewentualny wpływ warunków środowiskowych na zachowanie wyrobu końcowego.
Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona dla komitetów technicznych opracowujących normy, zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 oraz w Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań, podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane albo włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-1-30:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-30: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Proces doboru wstępnego -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-1-30:2017 [IDT], IEC 60695-1-30:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-1-30:2010 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40