PN-A-79039:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Napoje bezalkoholowe gazowane słodzone cukrem i aspartamem, cukrem i aspartamem z acesulfamem K oraz cukrem i acesulfamem K

Zakres

Podano podział napojów na typy, w zależności od zastosowanych środków słodzących, oraz rodzaje ze względu na rodzaj składników i wody, a także grupy uwzględniające podstawowe surowce. Podano sposób budowy oznaczenia i przykłady oznaczeń dla każdej grupy napojów. Określono wymagania ogólne dotyczące surowców i wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne dla napojów słodzonych cukrem i sztucznymi środkami słodzącymi. Podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i warunki transportu. Określono okresy przechowywania, program badań, sposób pobierania próbek. Podano opis badań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79039:1996 - wersja polska
Tytuł Napoje bezalkoholowe gazowane słodzone cukrem i aspartamem, cukrem i aspartamem z acesulfamem K oraz cukrem i acesulfamem K
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 19-09-2022
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.160.20