PN-A-79035:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Napoje bezalkoholowe niskogazowane

Zakres

Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne dla napojów bezalkoholowych niskogazowanych. Wymagania organoleptyczne obejmują: klarowność, barwę, zapach, smak oraz nasycenie napoju dwutlenkiem węgla. Badania fizykochemiczne określają m. in. zawartość ekstraktu, kwasów, dwutlenku węgla, cukrów, substancji konserwujących oraz metali szkodliwych dla zdrowia. Określono również wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Podano wykaz badań, które stosuje się przy kontroli jakości i odbiorze partii napojów bezalkoholowych niskogazowanych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79035:1994 - wersja polska
Tytuł Napoje bezalkoholowe niskogazowane
Data publikacji 03-10-1994
Data wycofania 11-09-2020
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79035:1983 - wersja polska
ICS 67.160.20