PN-A-79034:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Napoje bezalkoholowe niegazowane

Zakres

Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne dla napojów bezalkoholowych niegazowanych. Wymagania organoleptyczne obejmują: klarowność, barwę, zapach, smak napojów. Badania fizykochemiczne określają m. in. zawartość ekstraktu, kwasów, cukrów, substancji konserwujących oraz metali szkodliwych dla zdrowia. Określono również wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu napojów. Podano wykaz badań, które stosuje się przy kontroli jakości i odbiorze partii napojów bezalkoholowych niegazowanych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-79034:1994P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79034:1994 - wersja polska
Tytuł Napoje bezalkoholowe niegazowane
Data publikacji 03-10-1994
Data wycofania 11-09-2020
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79034:1982 - wersja polska
ICS 67.160.20
Elementy dodatkowe PN-A-79034:1994/Az1:1997P