PN-A-79038:1995 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Napoje bezalkoholowe gazowane słodzone aspartamem i aspartamem z acesulfamem K

Zakres

Wprowadzono podział napojów na typy w zależności od zastosowanych środków słodzących oraz rodzaje ze względu na rodzaj składników i wody, a także grupy uwzględniające podstawowe surowce. Podano sposób budowy oznaczenia i przykłady oznaczeń dla każdej grupy napojów. Określono wymagania ogólne dotyczące surowców i wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne dla napojów słodzonych sztucznymi środkami słodzącymi. Podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i warunki transportu. Określono program badań, sposób pobierania próbek. Podano opis badań i ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79038:1995 - wersja polska
Tytuł Napoje bezalkoholowe gazowane słodzone aspartamem i aspartamem z acesulfamem K
Data publikacji 29-12-1995
Data wycofania 20-09-2021
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.160.20