PN-EN 50303:2004 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych metanem i/lub pyłem węglowym

Zakres

Określono wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji, badania i oznakowania wyposażenia grupy I kategorii M1 przeznaczonego do działania w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego pod ciśnieniem 0,8 bara do 1,1 bara i w temperaturze od -20 stopni C do +60 stopni C

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50303:2004/Ap1:2005P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50303:2004 - wersja polska
Tytuł Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych metanem i/lub pyłem węglowym
Data publikacji 23-08-2004
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza EN 50303:2000 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 50303:2002 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50303:2004/Ap1:2005P