PN-EN 60695-1-20:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-20: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Zapalność -- Wytyczne ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 zawarto wytyczne dotyczące zapalności wyrobów elektrotechnicznych oraz materiałów, z których zostały one wytworzone. Podano wytyczne dotyczące:
a) zasad zapalności,
b) wyboru odpowiednich metod badań,
c) stosowania i interpretacji wyników.
Niniejsza część IEC 60695 jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań, podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane albo włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-1-20:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-20: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Zapalność -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 03-08-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-1-20:2016 [IDT], IEC 60695-1-20:2016 [IDT]
ICS 29.020, 13.220.40