PN-EN 60695-1-11:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-11: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Ocena zagrożenia ogniowego

Zakres

W niniejszej części EN 60695 przedstawiono wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych oraz wytyczne do opracowania metod badań zagrożenia ogniowego bezpośrednio związanego ze szkodami dla ludzi, zwierząt i mienia. Termin „wyrób” stosowany w niniejszej normie oznacza gotowe urządzenia elektrotechniczne, ich podzespoły (włącznie z częściami) oraz materiały elektroizolacyjne. Przedstawiono w zarysie związany z zagrożeniem proces identyfikacji właściwych metod badania zagrożenia ogniowego oraz kryteriów dotyczących wyrobów. Podstawową zasadą tej metodyki jest: identyfikacja zdarzeń związanych z pożarem (scenariuszy pożaru), które dotyczą danego wyrobu, ustalenie jak mierzalne właściwości ogniowe wyrobu są związane z możliwością powstania i skutkami pożaru, ustalenie metod i wymagań dotyczących tych właściwości, które powodują albo wystąpienie dopuszczalnych skutków pożaru, albo całkowitą eliminację pożaru. W niniejszej normie podano wytyczne dla komitetów IEC, należy się do nich stosować w zależności od konkretnych zastosowań. Właściwe wprowadzenie niniejszego dokumentu pozostaje w zakresie odpowiedzialności komitetu technicznego zajmującego się danym wyrobem, zgodnie z minimalnie akceptowalnym bezpieczeństwem pożarowym w ich zakresie działania i biorąc pod uwagę dostępną wiedzę. Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody prób lub warunki prób podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-1-11:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-11: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Ocena zagrożenia ogniowego
Data publikacji 31-12-2015
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-1-11:2015 [IDT], IEC 60695-1-11:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-1-11:2010 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40