PN-EN 60695-11-2:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-2: Płomienie probiercze -- Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW -- Urządzenia, układ do próby sprawdzającej i wytyczne

Zakres

W niniejszej części IEC 60695 podano wymagania dotyczące wytworzenia i sprawdzenia znamionowego płomienia probierczego 1 kW typu mieszankowego propan/powietrze stosowanego przy badaniu zagrożenia ogniowego.
Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51.
Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji.
Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-11-2:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-2: Płomienie probiercze -- Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW -- Urządzenia, układ do próby sprawdzającej i wytyczne
Data publikacji 28-11-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-11-2:2017 [IDT], IEC 60695-11-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-11-2:2014-07 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.220.40