PN-B-06714-45:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie żaroodporności

Zakres

Norma dotyczy oznaczania kruszyw grubych, tj. powyżej 4 mm ze skał magmowych zasadowych lub półkwaśnych o strukturze mikrokrystalicznej. Podano procedurę przeprowadzania cykli ogrzewania i studzenia próbki kruszywa. Określono dokładności pomiaru i obliczeń ubytku masy kruszywa

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-45:1984 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie żaroodporności
Data publikacji 30-06-1984
Data wycofania 17-08-2016
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714:1966 - wersja polska
ICS 91.100.15